• 12«
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • »02
| Login |
2010-07-25 (日) | 編集 |
文案


在很久以后,很久到都需要拄着拐杖颤悠悠走路的时候。
年轻时再如何叱咤风云,如今就是一老头。
即使再普通不过,也还是个老头。
江湖之远,也不远。
平凡之日,也不近。
只落得浸满茶香的小方桌摇啊摇,白瓷杯里的茶水荡漾起一圈琥珀色。
于是这个江湖也捣完了。
[继续阅读...]